Italiaanse acupuncturisten vonden een diagnostische procedure om de contactpunten op het oor te identificeren die het snelst hoofdpijn verminderen. Slechts een naaldcontact van enkele seconden was voldoende voor onmiddellijke pijnvermindering. De acupuncturisten zagen bovendien dat andere contactpunten op het oor veel minder snel werken.

De artsen hebben dit verder uitgetest bij 94 vrouwen. Ze behandelden de vrouwen op het moment dat ze een migraineaanval doormaakten. Al na tien minuten was de pijn sterk verminderd door de goede contactpunten te gebruiken. Punctie van de ‘foute’ contactpunten gaf nauwelijks pijnvermindering. De studie geeft aan dat de contactpunten inderdaad een klinische betekenis hebben.

Bronnen:
Gianni Allais, Marco Romoli et al. Ear acupuncture in the treatment of migraine attacks: a randomized trial on the efficacy of appropriate versus inappropriate acupoints. Neurol Sci (2011) 32 (Suppl 1):S173-S175


Gepost in Acupunctuur ~ Geen Reactie


Een meta-analyse uitgevoerd door de universiteit van Macau (China) en de universiteit van Edinburgh vond dat geneesmiddelen gebaseerd op ginseng efficiënter zijn dan de klassieke nitraten bij de behandeling van angina pectoris. Symptomen van angina pectoris zijn stekende pijnen in de borststreek als gevolg van een slechte bloedtoevoer naar het hart.

De onderzoekers verzamelden alle klinische studies uitgevoerd tussen 1980 en 2010 en hielden er 18 over na een selectieprocedure. In het totaal waren er meer dan 1500 patiënten betrokken. Na analyse bleek ginsengmedicatie (al dan niet gekaderd in traditionele Chinese geneeskunde) drie keer beter te werken dan nitraten als het ging om vermindering van symptomen van angina pectoris.
Angina pectoris werd bovendien geëvalueerd aan de hand van anomaliteiten op het elektrocardiogram (ECG). Ginseng scoorde 60 % beter op basis van de ECG-metingen.

De meta-analyse is dus een sterke aanwijzing voor de werkzaamheid van ginseng, al valt er veel aan te merken op de kwaliteit van de verzamelde studies. Veelal zijn ze te klein van opzet en is er een diversiteit aan ginsengpreparaten gebruikt. Meestal is de termijn van de studies van te korte duur. Dan weer positief was dat ginseng in de enkele langetermijnstudies iets beter scoorden dan in de kortetermijnstudies.
Nitraten

Nitraten (isosorbide dinitrate, isosorbide-5-mononitrate, and nitroglycerine) zijn de meest gebruikte geneesmiddelen tegen angina pectoris. Ze kunnen continu of met tussenpozen (intermittent) gebruikt worden. Een recente meta-analyse vergeleek de twee methoden:

   continu  intermittent
 Aantal angina-aanvallen verminderd (per week) met …  2.89  1.5
 Lichaamsbewegingcapaciteit vermeerderd met .  53 s.  31 s.
 Effect dosis op sportprestatie   lagere dosis beter   hogere dosis beter

Meer dan 50 % van de patiënten meldde klachten van hoofdpijn door nitraten. Nitraten verhogen de beschikbaarheid van stikstofmonoxide (NO) in de bloedvaten. NO is een natuurlijk en sterk signaal voor de verwijding van de bloedvaten. Ook nitrieten hebben bloedvatverwijdend effect, maar – zo blijkt recent – via andere mechanismen. Nitrieten werden al in de 19e eeuw gebruikt en komen nu pas terug in de belangstelling.

Referenties:

Wei J, Wu T, Yang Q, Chen M, Ni J, Huang D. Nitrates for stable angina: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Int J Cardiol. 2011 Jan 7;146(1):4-12
Yongliang Jia, Shikai Zhang, Fangyi Huang, Siu-wai Leung. Could ginseng-based medicines be better than nitrates in treating ischemic heart disease? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine (2012) 20, 155—166

Bron: http://www.ata.nl/node/2095


Gepost in Chinese geneeskunde ~ Geen Reactie


Het is fantastisch om hier in de Lage Landen acupunctuur en/of Tuina te studeren. We spreken dezelfde taal, we hoeven ons niet ver te verplaatsen..

Maar de waarde van een opleiding in Traditionele Chinese Geneeswijzen wordt meer dan verdubbeld door eens te proeven van het werk in het moederland China. Men krijgt de kans om ondergedompeld te worden de dagdagelijkse kliniek van Acupunctuur en Tuina. Ook je patiëntenbestand krijgt een boost als ze horen dat je in China gewerkt hebt in één van de plaatselijke ziekenhuizen. Het staat niet mis op je CV!

Maar het grootste voordeel is dat je zelf als mens en als acupuncturist een boost krijgt! Proeven van het echte Chinese leven en werken is zoveel leerrijker dan al de boeken in je boekenkast samen.

Net zoals elk jaar gaan we met OTCG op stage in Beijing. Dit jaar vertrekken we op 4 april 2013 en we komen terug op 20 april 2013. Je kan kiezen tussen een stage acupunctuur of een stage Tuina-massage, waarbij we op verschillende afdelingen (neurologie, gynaecologie, orthopedie…) van het China Beijing International Acupuncture Training Center ingezet worden. Het is een echte doe-stage waar de stagiar(e) door Chinese professoren wordt begeleid bij het prikken op patiënten. De Tuina stagiar(e) leert talloze handgrepen en manipulaties en kan deze inoefenen op de patiënten.

Naast het werken in het ziekenhuis is er ook voldoende tijd voor cultuur historische bezoeken. Indien je partner wilt meereizen kunnen we een rondreis in China organiseren.
Belangrijk is ook dat voor je stage de helft wordt gesubsidieerd door de overheid via KMO-portefeuille.

Dus een reis om nooit te vergeten!!

Uiteraard wil je meer informatie voordat je inschrijft. Op vrijdagavond 12/10/2012 om 18u30 komen we voor het eerst samen op KdG, Van Schoonbekestraat 143, 2018 te Antwerpen, om alle info te verschaffen.

Welkom!


Gepost in Acupunctuur, Opleiding Chinese geneeskunde, Traditionele chinese geneeskunde ~ Geen Reactie