Een meta-analyse uitgevoerd door de universiteit van Macau (China) en de universiteit van Edinburgh vond dat geneesmiddelen gebaseerd op ginseng efficiënter zijn dan de klassieke nitraten bij de behandeling van angina pectoris. Symptomen van angina pectoris zijn stekende pijnen in de borststreek als gevolg van een slechte bloedtoevoer naar het hart.

De onderzoekers verzamelden alle klinische studies uitgevoerd tussen 1980 en 2010 en hielden er 18 over na een selectieprocedure. In het totaal waren er meer dan 1500 patiënten betrokken. Na analyse bleek ginsengmedicatie (al dan niet gekaderd in traditionele Chinese geneeskunde) drie keer beter te werken dan nitraten als het ging om vermindering van symptomen van angina pectoris.
Angina pectoris werd bovendien geëvalueerd aan de hand van anomaliteiten op het elektrocardiogram (ECG). Ginseng scoorde 60 % beter op basis van de ECG-metingen.

De meta-analyse is dus een sterke aanwijzing voor de werkzaamheid van ginseng, al valt er veel aan te merken op de kwaliteit van de verzamelde studies. Veelal zijn ze te klein van opzet en is er een diversiteit aan ginsengpreparaten gebruikt. Meestal is de termijn van de studies van te korte duur. Dan weer positief was dat ginseng in de enkele langetermijnstudies iets beter scoorden dan in de kortetermijnstudies.
Nitraten

Nitraten (isosorbide dinitrate, isosorbide-5-mononitrate, and nitroglycerine) zijn de meest gebruikte geneesmiddelen tegen angina pectoris. Ze kunnen continu of met tussenpozen (intermittent) gebruikt worden. Een recente meta-analyse vergeleek de twee methoden:

   continu  intermittent
 Aantal angina-aanvallen verminderd (per week) met …  2.89  1.5
 Lichaamsbewegingcapaciteit vermeerderd met .  53 s.  31 s.
 Effect dosis op sportprestatie   lagere dosis beter   hogere dosis beter

Meer dan 50 % van de patiënten meldde klachten van hoofdpijn door nitraten. Nitraten verhogen de beschikbaarheid van stikstofmonoxide (NO) in de bloedvaten. NO is een natuurlijk en sterk signaal voor de verwijding van de bloedvaten. Ook nitrieten hebben bloedvatverwijdend effect, maar – zo blijkt recent – via andere mechanismen. Nitrieten werden al in de 19e eeuw gebruikt en komen nu pas terug in de belangstelling.

Referenties:

Wei J, Wu T, Yang Q, Chen M, Ni J, Huang D. Nitrates for stable angina: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Int J Cardiol. 2011 Jan 7;146(1):4-12
Yongliang Jia, Shikai Zhang, Fangyi Huang, Siu-wai Leung. Could ginseng-based medicines be better than nitrates in treating ischemic heart disease? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine (2012) 20, 155—166

Bron: http://www.ata.nl/node/2095


Gepost in Chinese geneeskunde ~ Geen Reactie