Acupunctuur bij verslavingen

{ 18 maart, 2015 }

De “National Acupuncture Detoxification Association (NADA) werd in 1985 opgericht door Michael O. Smith, MD, Dac, ter bevordering van de integratie van de ooracupunctuur bij de behandeling van verslavingen . Dr. Smith begon meer dan 25 jaren geleden heroïne verslaafde patiënten met acupunctuur te behandelen in het kader van een verzorgingsprogramma voor verslaafden in het Lincoln Hospital dat gelegen was in het door drugs geteisterde getto de South Bronx van New York. Hij constateerde dat door het regelmatig toepassen van acupunctuur bij sommige patiënten de ontwenningssymptomen sterk afnamen zodat zij in staat waren om te stoppen met het gebruik van methadon. Hij stelde eveneens vast dat de patiënten die regelmatig gebruik maakten van deze sessies langer in het ontwenningsprogramma bleven en minder afhankelijk werden van hun drug. Zij rapporteerden een algemeen gevoel van welbehagen en een vermindering van hun hunker naar hun drug en er was een duidelijk verminderd herval.

Dr. Smith benadrukte dat acupunctuur een aanvullende therapie is naast andere therapieën zoals gesprekstherapie, psychotherapie,
zelfhulpgroepen ea. en dus geen alternatief is voor de Westerse standaard ontwenning behandeling.

Om acupunctuur in een dergelijk programma te incorporeren is het toch noodzakelijk om zich wat vertrouwd te maken met de filosofie van Oosterse geneeskunst en dit is wat de integratie van de Westerse en Oosterse paradigma’s wat bemoeilijkt.

De Westerse ontwenningsbehandeling is confronterend en werkt op de veronderstelling dat de ontkenning bij de patiënt moet verdwijnen vooraleer het tot een herstel kan komen. Herval is vaak aanleiding tot opstappen uit het programma alhoewel iedereen toegeeft dat herval deel uitmaakt van de ziekte. Iedereen weet dat verslaving een ziekte is van liegen – tegenover zichzelf en tegenover anderen – en toch zijn de meeste behandelingen sterk gebaseerd op het verbale onder de vorm van counseling, vergaderingen, of zelfhulpgroepen. Medicatie is nuttig op korte termijn voor detoxificatie maar in het algemeen minder effectief voor onderhoud en bovendien duur. Iedereen, zowel verslaafden als niet verslaafden , die het standaard NADA 5 punten ooracupunctuur protocol heeft meegemaakt kan u vertellen dat men zich na de behandeling beter voelt: “kalm maar vol energie”, “lichter” en “relaxer” zijn enkele opmerkingen.

Het NADA protocol bestaat uit het plaatsen van 5 naaldjes in elk buitenoor op plaatsen die de leegte van energie in de interne organen aanvullen en ook kalmerend werken op het zenuwstelsel. Nadien blijven de patiënten gedurende 30-45 minuten rustig op hun stoel zitten waarna de naalden verwijderd worden. Dit protocol biedt aldus de mogelijkheid tot een niet verbaal contact met de patiënten die vaak weinig communicatieve vaardigheden hebben en er ook vaak niet van houden om te praten. De naalden geven hen een excuus om stil te zitten in een veilige , niet verbale en ondersteunende omgeving en zich te concentreren en voor te bereiden op de volgende stap in het proces. Bovendien geeft dit protocol een medicatievrij geïntroduceerd gevoel van welbevinden waarbij de patiënten ondervinden dat het gevoel van binnenuit komt en niet door een stof die op de naalden is aangebracht. Dit gevoel helpt hen om te geloven in de capaciteit tot genezing van hun lichaam. Na verloop van tijd geeft dit hen het vertrouwen dat nodig is voor herstel en geeft het hen de motivatie om niet meer tot herval te komen.

Algemeen kan men stellen dat het NADA protocol de verslavingssymptomen van alcohol en drugs vermindert, preventief werkt om herval te voorkomen, ondersteunend werkt bij de detoxificatie en angst, slaapstoornissen en agitatie vermindert.

NADA wordt momenteel reeds in meer dan 35 landen in de wereld toegepast in ontwenningsklinieken en -centra. Bij ons weten zijn er tot op heden in België en Nederland nog geen initiatieven in die zin genomen.

Voor meer informatie over acupunctuur detoxificatie zie www.otcg.be.

Lees meer »


Gepost in Acupunctuur, Chinese geneeskunde, Chinese geneeswijzen, Opleiding acupunctuur, Opleiding Chinese geneeskunde, Traditionele chinese geneeskunde ~ Geen Reactie

Acupunctuur en sport.

{ 16 december, 2014 }

acupunctuur waardevol in de sport

Er zijn drie belangrijke gebieden in de sportgeneeskunde waarin acupunctuur en aanverwante therapieën grote voordelen kunnen bieden:
-De behandeling van sportblessures.
-Preventie van sportblessures.
-Prestatieverbetering.

Acupunctuur voor preventie en behandeling van sportblessures:

Acupunctuur wordt gebruikt bij een blessure om de zwelling en de ontsteking te verminderen. Bovendien wordt het gebruikt om pijn te behandelen, Het vermindert de bewegingsbeperking en versnelt de genezing.
Door zijn brede waaier van toepassingen kan acupunctuur helpen bij sportblessures in elke fase:
-preventief om blessures te voorkomen.
-in de acute fase om de pijn te verminderen
-om niet te hervallen in oude letsels.
Studies hebben aangetoond dat acupunctuur de bloedcirculatie verhoogt, waardoor de genezing van sportblessures sneller verloopt.

Prestatieverbetering:

Acupunctuur helpt de prestaties van sporters te verbeteren door de positieve invloed op kracht, uithoudingsvermogen en mentale alertheid.

Acupunctuur zorgt voor een verhoging van de spierkracht en de recuperatie van de spieren na een zware training of wedstrijd. Volgens recent onderzoek waren de proefpersonen die acupunctuur kregen niet alleen sterker, maar ze toonden ook sneller herstel na zware inspanning. Door de bloedtoevoer naar de spier door acupunctuur verbetert ook het uithoudingsvermogen. Studies geven aan dat patiënten die acupunctuur kregen een inspanning over een langere periode van tijd konden uitvoeren.

Acupunctuur helpt bij geestelijke helderheid door het verminderen van stress en angst en het verbeteren van de slaap.

?

Lees meer »


Gepost in Acupunctuur, Chinese geneeskunde, Chinese geneeswijzen, Opleiding acupunctuur, Opleiding Chinese geneeskunde, Traditionele chinese geneeskunde ~ Geen Reactie


Hot flashes and night sweats are common symptoms for women taking tamoxifen following breast cancer. This study investigates the possibility of traditional Chinese acupuncture being used to help manage these symptoms and thus improve quality of life.

Method

Fifty participants with early breast cancer completed a course of eight weekly acupuncture treatments. All of the women were 35+ years old, over six months post-active cancer treatment, had been taking tamoxifen for over six months, and had four or more incidents of hot flashes and night sweats every 24 hours for last three months or more.

The outcome was measured using ‘hot flash diaries’, Women’s Health Questionnaire, and Hot flashes and Night Sweats Questionnaire. Measurements were taken at five points within a 30-week time scale.

Results and Conclusion

The mean frequency of hot flashes and night sweats was reduced by 49.8% at the end of treatment.

The perception of hot flashes and night sweats was reduced by 2.2 points. This indicated that the participants subjectively found their symptoms less bothersome following acupuncture treatment.

There were also significant improvements in other symptoms such as anxiety/ fear, memory/ concentration, menstrual problems, sexual behavior, and sleep problems.

The study concluded that the results compared favorably with previous studies that looked at acupuncture for the management of hot flashes and night sweats, as well as research on non-hormonal pharmaceutical treatments. In addition, there were other significant improvements in general well-being.

Ref: Using traditional acupuncture for breast cancer-related hot flashes and night sweats. J Altern Complement Med. 2010 Oct;16(10):1047-57


Gepost in Geen categorie ~ Geen Reactie

Acupunctuur werkt pijnstillend!

{ 18 april, 2013 }


Acupunctuur verzacht spierpijn. De naalden stimuleren de aanmaak van de natuurlijke pijnstiller adenosine.

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde zou je met behulp van acupunctuur de veertien energiebanen waardoor je levensenergie of chi stroomt, kunnen beïnvloeden. Hoewel de methode al 2.500 jaar bestaat, staat de westerse geneeskunde er nog steeds sceptisch tegenover en wordt het effect van de naaldentherapie in de regel toegeschreven aan het placebo-effect. Nieuw onderzoek, gepubliceerd in het gerespecteerde vakblad Nature Neuroscience, levert het bewijs dat bepaalde acupunctuurtoepassingen wel eens wetenschappelijk verantwoord zouden kunnen zijn. Bij muizen met een ontstoken pootje dan toch. Britse neuronwetenschappers gaven muizen een traditionele acupunctuurbehandeling, waarbij dunne naalden dertig minuten lang in de huid werden gebracht en om de vijf minuten gedraaid werden. De onderzoekers plaatsten de naalden op een specifiek punt in de knie – het Zusanlipunt – dat overeenkomt met een traditioneel acupunctuurpunt bij de mens.

Het resultaat was verbluffend: de pijnreactie bij de beestjes nam met twee derde af, en in het weefsel rond de naalden bleek de concentratie van adenosine – een natuurlijke pijnstiller – met een factor 24 te zijn vermenigvuldigd. Adenosine is een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt in het onderdrukken van pijnsignalen.
Als dezelfde acupunctuurbehandeling uitgevoerd werd bij genetisch gemanipuleerde muizen die niet in staat waren om adenosine aan te maken, haalde dat niets uit. En bij niet-gemanipuleerde muizen die een middel kregen om de levensduur van adenosine te verlengen, hielden de pijnstillende effecten langer aan. Dat bewijst volgens de wetenschappers dat het wel degelijk de adenosine is die de pijn onderdrukt bij acupunctuur. Of de techniek ook bij mensen werkt, moet nog verder onderzocht worden.

BRON: University of Rochester, VK – EOS nr 7/8 juli/augustus 2010


Gepost in Acupunctuur, Chinese geneeskunde, Opleiding acupunctuur, Opleiding Chinese geneeskunde, Traditionele chinese geneeskunde ~ 1 Reactie

Acupuncture and asthma

{ 3 januari, 2013 }


A new acupuncture study finds that asthma patients emanate lower infrared radiation output from an important acupuncture point related to the health of the lungs. A study of 34 asthmatics and 34 healthy patients documented measurements of the infrared radiation emanating from acupuncture point LU9, a key lung-related acupuncture point located on the wrist.

The results demonstrate that asthmatics emanate a lower intensity of infrared radiation from LU9 across a wide wavelength spectrum compared with healthy patients.

About the Acupuncture Point
LU9 (Taiyuan, Supreme Abyss, Lung 9) is a shu-stream, earth and source point of the Lung channel. It is also the influential point of the vessels. Located at the wrist in the depression between the radial artery and the abductor pollicis longus tendon, LU9 is traditionally used to tonify the Lungs. It helps to descend Lung Qi, transform phlegm and benefit the vessels. Indications include coughing, wheezing, shortness of breath, dry throat and local pain of the wrist. From a Five Element perspective, LU9 is an earth point thereby making it a mother point. In the mother nourishes son relationship, LU9 is a tonic point. Combined with its designation as a source (yuan) point, this makes LU9 particularly well suited to strengthening the lungs.

Reference:
The infrared radiation spectrum of acupoint Taiyuan (LU 9) in asthma patients. ZHOU Yu, SHEN Xue-yong, WANG Li-zhen, WEI Jian-zi, CHENG Ke.
Faculty of Acupuncture-Moxibustion, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai, China.
Faculty of Acupuncture-Moxibustion, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai.
Shanghai Research Center for Acupuncture & Meridian, Shanghai, China. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2012, 32(2).


Gepost in Acupunctuur ~ Geen Reactie