Mijn collegae docenten en studenten bij OTCG weten, dat het genoemde item mij blijft intrigeren.

Inhoudelijke betekenis.
Strikt genomen, is Dabao SP21 één van de belangrijke acupunctuurpunten uit het hele meridiaan systeem. Ik analyseer hierna met jullie enkele aandachtspunten over de diepere betekenis van dit acupunctuurpunt op de Miltmeridiaan.
Om een energetisch zinvolle inhoud aan de betekenis te geven, vertalen we “Da bao” als “het grote omhulsel”. Bij deze kunnen we ons echter niet zo erg veel concreets voorstellen. Een bredere interpretatie kan een goed beeld geven van de diepere inhoud ervan, namelijk zoiets als “de grote belangrijke omslag of defensiegordel”.

Analyse
Belangrijk? Ja, want het is het grote Luo vat, het Luo punt van de Milt en maakt de overgang naar Zhongfu LU1. Hier helpt Dabao SP21 de hele Wei qi op gang te trekken en te dynamiseren. Het is een punt dat algemeen pijnen behandelt, te vergelijken met de waarde van Hegu LI4 en Zusanli ST36. Het heeft opmerkelijk veel invloed op gewrichten over het hele lichaam en helpt het bloed te beheren over de meridianen. Naast de algemene actie, zal Dabao SP21 ook invloed uitoefenen op de thorax met haar specifieke plaatselijke klachten.

Hoewel de meeste gezaghebbende werken uit de Traditionele Chinese Geneeskunde bij de beschrijving weinig uitgebreide commentaar leveren, voel ik toch aan, dat het hier gaat om één van de belangrijke acupunctuurpunten.

Literatuur
Hierna citeer ik enkele naslagwerken, die over dit onderwerp enige commentaar weergeven.
A Manual of Acupuncture, P. Deadman et al.,p.204-205
A Practical Dictionary of Chinese Medicine, N. Wiseman et al., p.248
Applied Channel Theory in Chinese Medicine, Wang Ju-ji et al., p.517
The Channels of Acupuncture, G. Maciocia, p. 268

Conclusie
Mijn praxis ervaring leert, dat het nuttig is om te bekijken of Dabao SP21 in het geheel van de puntenselectie van een behandeling kan ingelast worden.

Toon Clement
Docent OTCGRubrieken: Geen categorie ~ Trackback

Reageer